Vi söker programmerare inom tre olika områden till vårt huvudkontor i Hudiksvall:

  • Klient-/serverutvecklare inom Microsoft.Net, gärna med kunskaper om teknikområden som NHibernate, WCF och WPF.
  • Webbutvecklare inom Asp.Net och Silverlight.
  • Mobilutvecklare för plattformarna Android och iOS.

Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning mot programvaruutveckling eller liknande. En minst lika viktig faktor är ett brinnande intresse och engagemang.

Skicka din ansökan till jobb@monitor.se senast den 21 oktober.

Vid frågor kring tjänsterna kontakta utvecklingschef Stefan Olsson: stefan.olsson@monitor.se eller anpassningsansvarig Kjell Westman: kjell.westman@monitor.se

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna som tillkommit i version 7.3 av MONITOR Affärssystem!

Startsida

En startsida har införts i MONITOR. Den visas när MONITOR startats och när alla rutinfönster i MONITOR är minimerade. Startsidan kan visa relevant information från företagsdatabasen i form av diagram, mätare eller listor, men även annan information kan visas i form av webbsidor och meddelandetexter till personalen.

Du kan skapa ett obegränsat antal startsidor som kan vara skräddarsydda för olika användargrupper eller enskilda användare. En startsida kan även vara en generell startsida i MONITOR för alla på företaget.

Vidareutveckling av MONITOR-till-MONITOR

Konceptet MONITOR-till-MONITOR har vidareutvecklats. När kunder skickar leveransplaner från MONITOR via e-post bifogas även en xml-fil som innehåller leveransplanen. Filen kan sedan importeras med ”dra-och-släpp” till en försäljningsprognos i MONITOR hos leverantörerna.

När du e-postar ordererkännande, faktura och inköpsorder, kan du nu välja att skicka flera order/fakturor i samma e-postmeddelande om de ska till samma kund eller leverantör.

Är Tibnor din leverantör av material? Tibnor har i samarbete med oss på Monitor byggt ett gränssnitt i deras affärssystem SAP, så att de kan ta emot inköpsorder från MONITOR-kunder och skicka ordererkännande. Detta sker enligt den princip som gäller i MONITOR-till-MONITOR, via xml-filer bifogade i e-post. Det fungerar även i MONITOR 7.2 och äldre versioner, så det är ingen nyhet specifikt för MONITOR 7.3. Tanken är att såna här gränssnitt även ska utvecklas mot flera större materialleverantörer i olika brancher.

MONITOR Mobile*

En applikation för mobiltelefoner av typen ”smartphone” kommer att lanseras, vi kallar den MONITOR Mobile. Det är en applikation som ger direkt åtkomst till MONITOR på ditt företag och du kan snabbt få information om kunder, offerter, order, artiklar, m.m. Det som krävs är att telefonen är uppkopplad på Internet via 3G eller Wi-Fi.

* Uppdaterat * Lanseringen av MONITOR Mobile planeras att ske under våren 2012. Då kommer funktionalitet att finnas inom säljstöd (CRM) som t.ex.; Kundregister, säljstödsaktiviteter, offerter, artikelfråga och kundorderfråga. Funktionaliteten kommer hela tiden att utökas efter våra kunders och marknadens behov.

MONITOR Mobile kommer vid lanseringen att finnas för Android 2.2 eller nyare. Stöd för fler mobila operativsystem, som t.ex. Apple iOS, planeras i framtiden. På serversidan kommer en separat programvara (tjänst) att installeras som sköter kommunikationen mellan MONITOR och appen. Serverprogramvara och appen levereras av Monitor Industriutveckling AB. MONITOR version 7.3 krävs för MONITOR Mobile.

* Tilläggsfunktion som inte ingår i standardsystemet, utan måste köpas till separat. För prisuppgifter och ytterligare info om MONITOR Mobile, se produktbladet.

Produktkonfigurator med variabler*

Variabler i produktkonfiguratorn innebär att du kan konfigurera måttbeställda produkter som t.ex. dörrar och fönster. Variabler som t.ex. längd, bredd, höjd, används i olika formler som får byggas upp för beräkning av den kvantitet som behövs, men även vikt och pris kan beräknas. Variabler kan också vara av typen text, vilket gör det möjligt att t.ex. ange valfri kulör eller valfritt tryck. Regelverk för att styra vilka val som är tillåtna beroende på t.ex. storlek kan också sättas upp.

Med variabler i produktkonfiguratorn kan du bygga upp mycket avancerade konfigurationer av produkter. Avancerade beräkningar, som du tidigare kanske fått göra i ett Excel kalkylark, kan du nu göra direkt i MONITOR med hjälp av produktkonfiguratorn!

* Tilläggsfunktion som inte ingår i standardsystemet, utan måste köpas till separat. Kontakta oss på Monitor för prisuppgift för Produktkonfigurator.

Mantidskapacitet per avdelning

Du kan se och omplanera mantidskapacitet per avdelning. I en lista kan du låna ut personal till en annan avdelning. Med ”drag-och-släpp” med muspekaren kan du flytta en veckoruta i en kapacitetspost för en anställd till en annan avdelning. Då flyttas kapaciteten hos den ordinarie avdelningen till den andra avdelningen. Det här gör du direkt i listan och omplaneringen sker helt automatiskt.

Du kan även i listan skapa egna kapacitetsposter på en avdelning. Det kan du göra helt fristående från kapacitetsberäkningen, antingen via de anställda eller som ett komplement till den kapaciteten. Har du t.ex. behov av att lägga in övertid eller hyra in bemanning, så kan du göra det som en planerad kapacitet.

Förbättringar i Elektronisk fakturahantering (EFH)*

Har du behov av att behandla dina leverantörsfakturor elektroniskt? Med MONITOR Webb – EFH kan du dessutom hantera de fakturorna på webben! Detta är ett användarvänligt system som har många fördelar. Hanteringsprocessen för dig blir enkel, effektiv och säker. MONITOR Webb – EFH är helt integrerad med MONITOR Affärssystem, vilket gör den till en mycket kraftfull produkt för elektronisk fakturahantering.

Om förutsättningarna finns, matchar systemet fakturorna per automatik. Det enda du behöver göra är den slutgiltiga definitivbokningen. Du kan även effektivisera flödet ytterligare genom att låta definitivbokningen ske automatiskt vid komplett matchning. Du kan välja om du vill matcha fakturan på huvudnivå eller på huvud- och radnivå. Om differenser uppstår mellan en faktura och en inköpsorder kopplas fakturan enkelt till rätt inköpsorder, inleverans och artikel (om matchning på radnivå är vald).

En ny programvara, kallad EFH-Arkivering har lanserats, och som är ett komplement till EFH. Programmet använder du för att exportera det elektroniska arkivet av leverantörsfakturor i MONITOR till ett externt arkiv utanför MONITOR. Det här är användbart om du t.ex. behöver skicka företagets fakturor för granskning av en revisor. Arkivfilen kan du kopiera till en CD, DVD eller ett USB-minne. Det följer även med ett fristående visningsprogram som används för att söka efter och titta på fakturor i arkivfilen. Detta kan göras utan att ha åtkomst till MONITOR.

EFH-Arkivering innehåller även en rensningsfunktion så att du kan flytta undan de inscannade bildfilerna för äldre fakturor från EFH-databasen till ett externt arkiv, för utrymmes- eller prestandaskäl på MONITOR-servern. Programmet är en tilläggsfunktion till EFH.

Utöver detta har ett antal mindre förbättringar gjorts i EFH, t.ex. har du möjlighet att göra ”massutskrift” av leverantörsfakturor till skrivare eller filarkiv. Det kan vara användbart när du behöver skriva ut alla fakturor från en viss leverantör eller alla fakturor för ett visst projekt.

* Tilläggsfunktion som inte ingår i standardsystemet, utan måste köpas till separat. Kontakta oss på Monitor för prisuppgifter för EFH, MONITOR Webb – EFH  och EFH-Arkivering.

Kopplad tillgångs- och behovsplanering för orderstyrda artiklar

I din behovsplanering av material kan du vid behovsberäkning och nettobehovskörning, skapa ett orderförslag som alltid är kopplat till ett behov. Detta gäller både köpta och tillverkade orderstyrda artiklar med partiformningsregel ”Mot behov”. Funktionen tar då inte hänsyn till andra planeringsparametrar som disponibilitet, säkerhetslager, minsta kvantitet, osv.

Orderförslaget visar den orsakande transaktionstypen för behovet. Projekt kan konteras automatiskt från behovets projekt.

Förbättringar i Lagerställehantering*

Funktionaliteten för ordertypen Lagerorder har likriktats och förbättrats, så att den bättre motsvarar andra ordertyper i systemet. T.ex. kan du se artikelns saldo respektive disponibla saldo vid registrering av lagerorder, dessutom sker en kontroll mot artikelns ledtid. I samband med att lagerorder skapas kan du även automatiskt skapa tillverkningsorder på tillverkade artiklar (samma funktionalitet finns på kundorder). Det finns flera rimlighetskontroller vid utleveransrapporteringar av lagerorder.

Vid val av lagerställe, t.ex. i orderregistreringen, kan du fritt välja vilka lagerställen du vill ta med (tidigare kunde man bara välja ett lagerställe åt gången, eller alla).

* Tilläggsfunktion som inte ingår i standardsystemet, utan måste köpas till separat. Kontakta oss på Monitor för prisuppgift för Lagerställehantering.

Förbättrad koppling mellan stämplingar i Verkstadsinformation och redovisningsprojekt

Du kan få personalens stämplade tid och dess kostnad bättre redovisad i projektsammandrag. Genom att tilldela en kostnadstyp för varje stämplingskod av indirekt arbete ger det dig möjlighet att få dessa stämplingar särredovisade, istället för att de bara redovisas som ”Arbete”.

Ett nytt begrepp i Verkstadsinformation är ”Tillägg”. Det använder din personal för att redovisa t.ex. restid, traktamenten och andra lönegrundande faktorer. Du har möjlighet att koppla även dessa kostnader till projekt, och i så fall även till en kostnadstyp för att få med dem i projektredovisningen.

Förbättringar i Rapportgenerator

I Rapportgenerator kan du konstruera rapporter som visar utfallet rullande 12-månader bakåt i tiden. Vid konstruktion av rapporter anger du valet ”Rullande perioder” samt hur många perioder bakåt som data ska visas.

En ny funktion ”Avancerat urval” har också lagts till i rapportgeneratorn för att förenkla konstruktion av rapporter. Med den funktionen kan du definiera flera intervall av konton, kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt på samma kontorad. På så sätt kan du t.ex. styra att en kontorad ska innehålla konto 3000 – 3099 samt 3500 – 3599, osv. Du har även möjlighet att exkludera en eller flera intervall av konton osv. på en kontorad.

Förbättrad periodhantering

Du har möjlighet att spärra valda delar av systemet för bokföring inom en och samma redovisningsperiod. Du kan sätta undantag på en öppen period för verifikationsserier som inte ska vara tillgänglig för bokföring.

Du kan t.ex. låta perioden vara öppen för manuella bokningar i december men stänga verifikationsnummerserien för leverantörsfakturor just den månaden. Detta görs individuellt för varje öppen redovisningsperiod.

Läs om alla nyheterna i ”Nyhetsbrev” till MONITOR 7.3

Du har även möjlighet att läsa om samtliga större och mindre nyheter i MONITOR 7.3. Vi har ett ”Nyhetsbrev” till MONITOR där alla nyheter presenteras detaljerat, för varje version av MONITOR. Du kan klicka här* för att läsa nyhetsbrevet till MONITOR 7.3 och nyhetsbrev för tidigare versioner.

* Sidan med nyhetsbreven är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta oss på tel. +46-650-766 00.

Vill du veta mer om MONITOR?

Om du vill veta mer om MONITOR Affärssystem, MONITOR Basic eller våra tilläggsfunktioner, kontakta någon av våra säljare eller ring tel. 0650-766 00. Du kan även skicka e-post till sales@monitor.se eller fylla i kontaktformuläret under denna länk.

Ekenäs Mekaniska väljer MONITOR. Läs artikel i Verkstadsforum (pdf)