Läs gärna "Veckans tips" i vårt användarforum forum.monitor.se....

Nu kan du här läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna som tillkommit i version 7.4 av MONITOR Affärssystem!

Vi har även ett nyhetsbrev* till version 7.4 av MONITOR, som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrevet på denna sida

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som vi har till vissa supportsidor). Har du inte tillgång till det, kontakta oss på telefon: 0650-76600 eller e-post: sales@monitor.se.

Startsida med 6 komponenter

Vi lanserar en ny layout för startsidan i MONITOR, där sex komponenter kan visas samtidigt istället för tidigare max fyra komponenter. För den nya layouten behöver du en lite bredare skärm med lite högre upplösning än minsta rekommenderade upplösning på 1024 x 768 pixel.

Gemensamt påminnelsefönster

Vi har förbättrat påminnelsefunktionen i MONITOR väsentligt i denna version genom att bland annat samla alla påminnelser i ett enda påminnelsefönster. Påminnelser rörande sälj- och inköpsstöd visas på en egen flik. Under denna flik kan även påminnelser om aktiviteter på projekt, avvikelser och artiklar visas. En flik visar påminnelser om aktiviteter rörande EFH (Elektronisk Fakturahantering) och den tredje fliken visar påminnelser angående inköpsgränser.

Dessutom har vi lagt till en ny typ av aktiviteter: Artikelaktiviteter, där du kan ange olika aktiviteter som ska göras för olika artiklar. Det kan vara prissättning, beredning av artiklar osv. Du kan givetvis få påminnelser om att göra dessa aktiviteter och det finns fler möjligheter att ställa in på vilket sätt användarens påminnelser ska visas. Det går t.ex. att visa påminnelser i en ”pratbubbla”.

Lagerplatsregister

Nu kan du lägga upp ett register med lagerplatsnamn i MONITOR. Lagerplatsnamnen registrerar du i den nya rutinen Generera lagerplatsnamn. Du kan styra artiklar till specifika lagerplatsnamn med hjälp av villkor (lagerplatsparametrar) som du registrerar per artikel i rutinen Uppdatering artiklar.

I rutinen Lista lagerplatsnamn visas de lagerplatsnamn som du genererat i rutinen Generera lagerplatsnamn. Här kan du döpa om, spärra och ta bort lagerplatsnamn. Du kan lägga till en kommentar till ett lagerplatsnamn och göra valet att flera artiklar kan kopplas till ett lagerplatsnamn. I rutinen kan du även spara befintliga lagerplatser som giltiga lagerplatsnamn.

Du kan välja om systemet ska varna eller spärra transaktioner som ger lageringång till olämpliga lagerplatser. Dvs. som har ogiltiga namn eller lagerplatser som inte motsvarar det villkor som angivits på artikeln. Detta för att förhindra att artiklar läggs på felaktiga lagerplatser eller på lagerplatser som inte finns.

Lagerplatsregister är ett alternativ till tilläggsfunktionen Lagerplatssystem.

Flera leverantörskopplingar på samma artikel

Nu går det att lägga upp samma leverantör flera gånger på en artikel. Det kan t.ex. användas när en artikel både köps i storpack och enstyck, när man
kan köpa en komponent i två olika utföranden från samma leverantör eller om artikeln finns i olika fabrikat.

Textstil på orderrader

Nu kan du välja textstil (fet, kursiv, understruken) på fritextraderna i offert, kundorder och faktura. Detta visas vid registrering, utleverans och på blanketter.

Totalpris och delsummor på kundorder

I offert, kundorder och faktura finns en ny funktion för att enbart visa totalpris. Via knappen Tot.pris på fliken Rader kan du öppna ett fönster och ange ett totalpris. Detta pris infogas som en ny rad och gäller som totalpris för raderna ovanför. Flera sådana summarader kan infogas på samma order och då bli det inte ett totalpris utan en delsumma för de rader som står närmast ovanför summaraden. Totalpriset fördelas sedan på de ingående artikelraderna i proportion till det pris som finns på artikelraden, genom att rabattsatsen på dessa rader justeras. De nya priserna uppdaterar statistiken. På blanketter skrivs inte à pris, rabattsats eller belopp ut på totalprisberäknade rader.

OCR-nummer på leverantörsfakturor

I leverantörsreskontran finns nu bättre stöd för hantering av OCR-nummer. Om du har parametern OCR markerad på leverantören, måste ett giltigt OCR-nummer anges som referens för betalningen i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Leverantörsfakturanummer byter då namn till OCR-nummer. Markering att leverantör skickar fakturor med OCR-nummer gör du i rutinen Uppdatering leverantörer eller rutinen Utskrift leverantörer.

Kreditfaktura från leverantör

Vi har videreutvecklat hanteringen av kreditfakturor i Registrera leverantörsfakturor. Dels så kan du hänvisa till debetfakturans löpnummer, oavsett om det är en full kreditering av fakturan eller det är delkreditering. Den största nyheten gäller kreditfakturor som avser varuinköp, dvs. då kreditfakturan avser en debetfaktura som är kopplad till en inköpsorder. När du registrerar kreditfakturan och löpnummer för debetfaktura anges, öppnas den nya fliken Kreditering av order. Här visas innehållet (orderraderna) från debetfakturan och du markerar då vilka orderrader som ska krediteras. Vid behov går också att delkreditera en orderrad. Efter att du godkänt detta skapas ett underlag att koppla till kreditfakturan, detta görs som vanligt i fliken Koppling av order.

Med hjälp av denna funktion får du bättre spårbarhet på vilka debet- och kreditfakturor som hör till en viss inköpsorder. Det ger också återställning av inköpsstatistik på artiklar och av kostnad i Efterkalkyl (vid op.legofaktura) samt stöd för för FIFO-beräkning då material krediterats.

MONITOR Mobile för iPhone och iPad

Nu finns MONITOR Mobile även för iPhone och iPad med operativsystemet  iOS 5 eller nyare. Sedan tidigare har MONITOR Mobile funnits för mobiler och pekplattor med operativsystemet Android 2.2 eller nyare. En ny funktion som tillkommit är ett beslutstöd, som motsvarar den ”startsida” som finns i MONITOR.

Statistics

8 är antalet nya kunder som Monitor ERP System AB knöt till sig under föregående vecka. Det är en toppnotering när det gäller nya kunder under en och samma vecka och företagets kurva fortsätter att peka uppåt.

– För oss är detta en bekräftelse på att hårt arbete lönar sig och det är med glädje jag kan se tillbaka på föregående veckas resultat av nya MONITOR-användare. Jag tror att detta ger oss en fingervisning om att det kan bli ett mycket bra år när 2012 ska summeras, säger Morgan Persson, VD på Monitor ERP System AB.

Bland Monitors nya kunder finns AB Vikmanshyttans Plastfabrik, som tillverkar personlig skyddsutrustning. En annan ny kund är CEJN Shanghai Fluid System Co Ltd, som tillverkar snabbkopplingar och som kommer att köra affärssystemet MONITOR i bolaget som är placerat i Shanghai, Kina. Bolaget ingår i CEJN-gruppen, vars systerbolag CEJN AB finns i Sverige. Ytterligare en ny kund är företaget Mont Blanc Group AB, som är i färd med att starta upp en ny fabrik i Rumänien där man kommer att använda sig av Monitors affärssystem. Innan uppstarten av fabriken så var det dock inte helt klart om man skulle fortsätta med Movex som man tidigare använde sig av eller om man skulle byta affärssystem.

– Vi tittade på några olika affärssystem, att valet föll på MONITOR berodde på att det är ett användarvänligt, enkelt och mer standardiserat system. Sedan har Monitor mycket i egen regi, vilket gör det enkelt för oss när det gäller kontakten med utbildare och support. Hittills har vi fått ett kunnigt och professionellt bemötande från personalen på Monitor, säger Thomas Nilsson, IT-ansvarig Mont Blanc Group AB.

Kontaktperson:

Morgan Persson, VD Monitor ERP System AB, 0650 766 00, morgan.persson@monitor.se

Bilder på kontaktperson: www.monitor.se/company/press/portfolio

Monitor ERP System AB tillhandahåller affärssystemet MONITOR som är ett komplett system, optimerat för små och medelstora tillverkande företag. Det har utvecklats i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt.

Det har bland annat resulterat i att vi har fått bäst betyg när det gäller högst kundnöjdhet respektive bäst funktionalitet i DataDIAs och KPMGs undersökningar bland olika affärssystem från 2011 respektive 2012.

Företaget grundades 1974 av Åke Persson och har under resan kontinuerligt växt och har idag över 100 anställda och en omsättning på 185 miljoner kronor.