Åke Persson - nominerad till tävlingen

Monitors ägare och grundare Åke Persson var tillsammans med fyra andra nominerad till Svenskt Näringslivs tävling ”Gävleborgs läns mest företagsamma människa 2013″.

Efter att rösterna hade räknats samman stod det klart att Åke stod som segrare.

Lyssna på hur Åke tog emot beskedet.

Vi på Monitor gratulerar Åke till den fina utmärkelsen!

Juryns motivering till vinsten lyder:
”En företagsam jobbskapare av rang som utmanar och utvecklar sina idéer till ständigt nya höjder

Svenskt Näringsliv - Gävleborgs län

Det har kommit ut nya routingkoder för DSV Road och som började gälla 2013-11-08.

För att omgående få tillgång till de nya routingkoderna kan du lägga in dem manuellt med filen ”DSV_Routing.csv”, som du kan ladda ned på sidan Instruktioner och filer under Kundwebb. Där är även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

I MONITOR version 07.05.03 kommer de nya routingkoderna att finnas med. För befintliga versioner kommer routingkoderna att finnas med i patch 034 till version 07.04.13.

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna i version 7.5 av MONITOR!

Vi har även ett nyhetsbrev* till denna version som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrev på denna sida

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som används för inloggning under Kundwebb). Har du inte tillgång till det lösenordet, kontakta oss på telefon 0650-766 00 eller via e-post till sales@monitor.se.

MONITOR Beslutsstöd

Vi lanserar nu det fristående programmet MONITOR Beslutsstöd. Syftet med detta program är att presentera data på ett sätt som gör det enklare för användaren att följa upp verksamheten, göra analyser och ta fram beslutsunderlag. Programmet stödjer flerbolagshantering. Aggregerat data från valda företag i MONITOR visas i grafer och listor. Graferna kan sedan analyseras på djupare nivåer för att i detalj ta reda på av vad datat består (s.k. ”drill down”).

MONITOR Beslutsstöd

MONITOR Beslutsstöd levereras som standard med vyerna: Tillverkningsorderlogg, Inköpsstatistik, Försäljningsstatistik, Kvalitsbristkostnader, Körplan samt Rapportgenerator. Det finns en vy för varje modul i MONITOR. Vyerna är färdiga att användas direkt vid leverans, förutom Tillverkningsorderlogg och Körplan. Där måste ett grafiskt fabriksavsnitt först skapas och kopplas till produktionsgrupper innan vyerna kan användas. I vyn Rapportgenerator följer det med kompletta balans- och resultatrapporter. Rapporterna kan användas som de är, konfigureras om eller användas som mall för nya rapporter.

Det går även att köpa till antal tilläggsvyer för att bygga ut MONITOR Beslutsstöd. De vyer som går köpa idag är: Kassationer, Orderstock inköp och försäljning, Orderingång försäljning, Leveranssäkerhet inköp och försäljning samt Statistik. Fler tilläggsvyer kommer att finnas tillgängliga senare.

Ramorder

MONITOR stödjer nu ramorder. Med en ramorder menas att man utifrån ett avtalat antal och pris på en artikel under en viss tidsperiod avropar en bestämd kvantitet till ett avtalat pris. Det finns ramorder för försäljning där man tillsammans med kunden förhandlat fram avrop av en artikel med ett bestämt antal och pris under en tidsperiod. På motsvarande sätt finns det också ramorder för inköp där man har lovat att beställa en viss mängd till ett avtalat pris.

Utökad funktionalitet för aktiviteter

Tidigare har det gått att registrera och följa upp aktiviteter på bl.a. kunder, leverantörer och artiklar i MONITOR. Nu kan man även göra detta på offerter, kundorder, förfrågan och inköpsorder. Dessutom går det att lägga in aktivitetsmallar som kan vara användbart då t.ex. en ny artikel skapas eller vid uppföljning av skickade offerter. Dessa mallar kan innehålla t.ex. förvalda handläggare och färdigdatum.

Förkalkyl köpartiklar

I MONITOR går det nu att göra förkalkyler på köpartiklar och lagra ner resultatet till t.ex. ett standardpris. För en artikel går det nu att lägga in omkostnader såsom frakt, emballage, tullavgift, m.m. som sedan adderas till artikelns inköpspris vid kalkyleringen.

Hantering av leverantörers semesterperioder

Nu har vi infört stöd för att hantera leverantörers semesterperioder i MONITOR. Vid manuella inköpsorder visas en varning om man försöker lägga ett inköp på ett datum då leverantören har semesterstängt. Vid automatiserad orderläggning justerar systemet så att inköpen hamnar före leverantörens semesterperiod.

Visa artikelsaldo i andra företag

Det går nu att få en översikt över artikelsaldon, inklusive orderförslag och/eller leveranstidskontroll, i flera företag i MONITOR. Dessutom går det att se artikelns planeringsbild i flera företagen. Det går att ställa in för vilka företag det ska gå att se artikelsaldot. Om tilläggsfunktionen Lagerställehantering används, så kan man ställa in att alla eller enstaka lagerställen i respektive företag ska inkluderas i artikelsaldot.

Flera selekteringar på samma sökbegrepp

Nu går det att manuellt lägga till flera rader för selektering på samma sökbegrepp i beställningsbilder till alla vanliga listor i MONITOR. Varje selekteringsrad i en beställningsbild har ett plustecken sist på raden. Klickar man på plustecknet på en rad så adderas en till rad för samma selekteringsbegrepp, vilket gör det enkelt att söka efter t.ex. artiklar inom två intervall samtidigt. Detta fungerar också bra tillsammans med förvalda värden i beställningsbilder och tilläggsfunktionen Agenten.

Trepartshandel

Nu finns ett förbättrat stöd för att hantera trepartshandel i MONITOR. Med trepartshandel menas att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av företag A till företag B som i sin tur säljer den vidare till företag C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna är momsregistrerade i varsitt EU-land. Om ditt företag är mellanman (B) vid så kallad trepartshandel, så gäller särskilda regler för momsredovisning och periodisk sammanställning.

Omvärdera reskontra

I MONITOR går det nu att omvärdera och boka valutakursdifferenser i kund- och leverantörsreskontran i huvudboken i samband med bokslutet. Vid omvärderingen jämför fakturornas bokade kurs med en bokslutskurs och bokar mellanskillnaden som en orealiserad vinst/förlust.