Vi släpper nu version 7.5.12 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen, för att se vad som är ändrat i just denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.

Läs även om nyheterna i MONITOR version 7.5.

Det har kommit ut nya routingkoder för DSV Road. Dessa koder började gälla 2014-10-13.

I nuvarande versionerna  07.05.10 patch 055 samt i 07.05.11 patch 035 är de nya routingkoderna med. 

I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt, via filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

Läs veckans till för vecka 40 på forum.monitor.se