Det har kommit ut nya linjekoder (routingkoder) för DHL. Dessa koder börjar gälla 2014-02-28.

I kommande MONITOR version 07.05.06 är de nya linjekoderna med.

I nuvarande MONITOR versioner är koderna med i patch 038 till 07.05.05 samt i patch 062 till 07.04.13.

Det går också lägga in koderna manuellt i nuvarande och tidigare versioner. Det görs med filen DHL_Routing.csv som kan laddas ned under Kundwebb -> Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

Läs gärna ”Veckans tips” i vårt användarforum forum.monitor.se …

Läs gärna ”Veckans tips” i vårt användarforum forum.monitor.se …