undefined

Opcon AB är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. De har nu bestämt sig för att byta ut sitt nuvarande affärssystem Microsoft Dynamics AX och istället använda sig av MONITIOR affärssystem. Opcon planerar att gå skarpt med MONITOR i början på 2016.

– Det var flera anledningar som gjorde att vi valde att byta affärssystem. Opcon koncernen hade en aggressiv tillväxtplan när det nuvarande systemet valdes. I och med en försäljning som precis avslutats så kommer Opcon delas upp i två mindre och helt separata koncerner. AX som vi använder idag kommer att kräva onödigt mycket resurser för de två mindre koncernerna. Sedan ville vi ha ett mer användarvänligt system utan större anpassningar, berättar Fredrik Nordling, Controller på Opcon AB.

– När vi valde att sondera terrängen för ett nytt affärssystem så fick vi tidigt höra om MONITOR. Ett tidigare ägt dotterbolag använder MONITOR och vi fick positiva signaler från dem. Då vi arbetar mycket i projekt så tittade vi även på renodlade projektsystem. Men efter att vi hade varit i kontakt med Monitors säljare och utbildare så fick vi de svar vi behövde för att känna oss trygga med att MONITOR har det systemstöd som vi kräver, förklarar Fredrik.

– Det som gjorde valet enkelt i slutänden var även att andra företag vi pratade med som använder MONITOR var positiva till systemet, vilket känns lovande inför framtiden. Sedan var bemötandet från Monitors säljare och utbildare mycket professionellt. Samt att MONITOR är ett standardsystem med litet behov av anpassningar och att de gör en större uppdatering varje år av systemet som kunderna ska följa efter, avslutar Fredrik.

 

undefined
Fredrik Nordling

Controller
Opcon AB

 

Om Opcon AB:
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Inom flera verksamhetsområden är Opcon marknadsledande. Opconkoncernens verksamhet ska medverka till att minska skadliga miljöeffekter inom de områden där koncernbolagens system och produkter används. Opconkoncernen har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 140 personer. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Du kan även lägga in routingkoderna manuellt om du t.ex. har en äldre version av MONITOR än ovan. Du gör detta med hjälp av filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Support -> Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna i version 8.1 av MONITOR!

MONITOR 8.1 lanseras som "officiell version" under november 2015.

Vi har även ett nyhetsbrev* till denna version som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrev på denna sida

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som används för inloggning till våra sidor under Support). Har du inte tillgång till det lösenordet, kontakta oss på telefon 0650-766 03 eller via e-post till support@monitor.se.

Maskinintegration

Vi har utvecklat tilläggsfunktionen Maskinintegration för dig som vill integrera dina maskiner direkt till MONITOR. MONITOR Maskinintegration är ett system för automatisk rapportering av färdiga detaljer i maskiner i produktionen och uppföljning av utnyttjandegrad av maskiner. Den direkta integrationen ger er många fördelar som t.ex.:

  • Trovärdiga efterkalkyler
  • Förbättrad maskinbevakning (lönsamma/olönsamma maskiner)
  • TAK/OEE redovisning
  • Kontroll av lönsamheten
  • Enklare rapportering för operatörer
  • Bättre uppföljning av produktionsgrupp, stopporsaker och anställd

Är Maskinintegration intressant för er? Kontakta vår säljavdelning på telefon 0650-766 00 eller via e-post sales@monitor.se.

Rapportera mätdata

För er som behöver rapportera mätdata har vi utvecklat funktionalitet för detta i avrapporteringsrutiner i Tillverkningsmodulen samt i Stämplingsterminalen. När man rapporterar en operation där det finns mätpunkter som registrerats i rutinen Beredning, så finns det ett rapporteringsfönster för att ange mätdata på operationsraden i avrapporteringsrutinerna i MONITOR.

Plockplats per produktionsgrupp

Om man tillämpar plockplats i systemet så finns nu stöd för att, per produktionsgrupp, ange från vilken lagerplats materialet ska tas ut. Vid varje materialuttag kontrolleras om produktionsgruppen har någon angiven lagerplats. I så fall ska lagerplatsen/lagerplatserna användas för materialuttaget. Detta ger dig en bättre uppföljning av lagersaldon.

Variabel mottagningskontroll

Nu är det möjligt att använda en variabel mottagningskontroll. Då kan du ange med vilket intervall mottagningskontroll ska genomföras, hur många detaljer som ska kontrolleras m.m. Detta kan styras per leverantör eller artikel.

Packlista för exportfrakter

Vi har utvecklat rutiner för att kunna skapa detaljerade packlistor med information om bl.a. sändningsnummer, containernummer, kollistorlek, kollivikt, statistiskt varunummer och ursprungsland. Dessa packlistor kan sedan användas vid export och tull.

Avtalshantering

Vi har infört Avtalshantering för Inköp och Försäljning för att kunna registrera avtal elektroniskt och ha dem sökbara i affärssystemet. De avtal som ska registreras i dessa nya rutiner är avtal som inte ryms inom ramorder och serviceavtal, till exempel hyresavtal, städavtal osv.

Internredovisning

I Internredovisningen har vi bland annat utvecklat stöd för att registrera olika varianter av konteringar för avvikelser vid kontering av lagerlogg. Det går även att ange flera intervall av övriga villkor för konteringssätten.

Nya språk

MONITOR är nu även översatt till danska och lettiska.

Vi släpper nu version 8.1.5 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen för 8.1.5 för att se vad som är ändrat i denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.

Läs även om nyheterna i MONITOR 8.1