MONITOR får högst betyg i ny undersökning

Under hösten 2015 gjorde Publikator en omfattande undersökning gällande ledande leverantörer av affärssystem. I undersökningen har 809 svenska produktionschefer svarat på frågor om deras befintliga affärssystem.

Undersökningen visar att MONITOR affärssystem är det system som med störst sannolikhet skulle rekommenderas till andra företag.

Hur sannolikt är det att ni skulle rekommendera ert befintliga affärssystem till någon annan? Medelvärde

undefined

 

MONITOR är också det affärssystem som i högst grad uppfyller kundernas förväntan vad gäller funktionalitet. Där erhöll vi hela 5,14 i medelvärde på en skala 1-6.

Hur väl tycker du att funktionaliteten uppfyller er förväntan hos er nuvarande leverantör? Medelvärde

 

undefined

 

En fråga berörde supporthanteringen som är en stor och viktig del hos oss. MONITOR går starkt även där med 5,13 i medelvärde.

Hur väl tycker du att supporten uppfyller er förväntan hos er nuvarande leverantör? Medelvärde

undefined

 

Hur väl tycker du att utbildningen uppfyller er förväntan hos er nuvarande leverantör? Medelvärde

undefined