TEXT Emma Roman FOTO Per Trané

För en vecka sedan intogs Stockholmsmässan i Älvsjö av förväntansfulla seminariedeltagare. Monitors Användarseminarium år 2016 var det 30:e i ordningen. Resultatet blev två dagar fyllda med nyheter, minikurser, en presentation av MONITOR G5 och en middag med underhållning i toppklass.

Det är den 29 september. Platsen är Stockholmsmässan i Älvsjö. Monitor Användarseminariums första dag står för dörren. Under de två seminariedagarna närvarar fler deltagare än något tidigare år. Hundratals deltagare har tagit sig hit, precis som majoriteten av Monitors personal. Som vanligt är supportavdelningen på plats. Även utvecklings- och anpassningsavdelningen är här för att svara på deltagarnas frågor och funderingar.

Morgan Persson, VD på Monitor, kliver upp på scenen. Han hälsar alla hjärtligt välkomna och berättar att det är ett mycket speciellt seminarium eftersom Monitor Användarseminarium firar 30 år. Morgan minns tillbaka till det första seminariet då åtta personer deltog och lika många från personalen var med. Året var 1986. År 2016 är 750 deltagare från 340 företag här för att få utbildning i MONITOR, få utbyta erfarenheter och knyta fler kontakter.

Morgan berättar vidare att det är ett speciellt år eftersom det är det första seminariet utan Åke. Han minns Åke som den visionär och entreprenör han var. Åke ville gärna göra saker på sitt eget sätt. Morgan visar en annons som han har hittat i Åkes skrivbordslåda. Det är ett utrivet tidningsblad från Dagens Nyheter daterad den 17 september 1995.

Han läser: ”Varför har vissa företag en så tydlig profil och varför är andra så suddiga i kanten. Jag tror att det i grund och botten har att göra med långsiktighet och uthållighet. För att bygga en image krävs det att man jobbar efter en klar och tydlig linje.”

Morgan läser några ord som Åke hade strukit under: ”En bruksanda kan utgöra ett allvarligt tröghetsmoment i ett företag – men Sandvik har lyckats motverka detta på ett fint sätt. Jag tror att det beror på att man är duktig på att se till att nya som kommer in i företaget snabbt får ta del av och tillägna sig företagets strategi och värderingar.” Texten var skriven av Percy Barnevik.

Morgan fortsätter: ”Jag är övertygad om att det här inte var något nytt för honom och som han började följa då. Nej, de här orden stryker bara under och bekräftar den filosofi och policy som han konsekvent höll sig till.”

Minikurser och nyheter

Under seminariedagarna är personalen på plats för att göra sitt allra bästa för att alla deltagare ska kunna ta till sig så mycket kunskaper som möjligt. Kunskaper som är av nytta i det dagliga arbetet i MONITOR och som är viktiga i olika typer av beslut. Nytt för årets seminarium är att valmöjligheterna har utökats. Deltagarna får möjlighet att delta på fyra minikurser av åtta valbara.

”Vi skall göra vårt allra bästa för att ni skall trivas här på Stockholmsmässan tillsammans med andra MONITOR-användare. Det kanske är leverantörer, det kanske är kunder – eller varför inte blivande leverantörer eller kunder”, avslutar Morgan.

Morgan lämnar över till presentationerna för nyheter i version 8.2. Mycket nytt visas. En av de stora nyheterna är att det nu finns detaljplanering för del av dag, som görs i den nya rutinen Körplansgraf. Förbättrad och mer utvecklad avtals- och projekthantering är en annan viktig nyhet.

”ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR NYTT.”

Det har blivit torsdag eftermiddag och det är dags för presentation av nästa generation av MONITOR Affärssystem: MONITOR G5. Morgan tillsammans med produktansvarig, utvecklingschef och marknadschef förklarar under de följande 90 minuterna vad som menas med ”ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR NYTT.” De visar resultatet av Monitors investering som har bestått av åtta års forskning, systemering, programmering och testning. Morgan förklarar att Monitors fokus är att framtidssäkra affärssystemet och tillgodose kundernas behov. Genom detta ökar kundernas effektivitet och de får därmed förbättrad konkurrenskraft.

”Den nya tekniken ger oss de allra bästa förutsättningar för att uppfylla de två huvudsyftena som jag just nämnde”, avslutar Morgan.

Mingel, middag och underhållning i toppklass

Ute i foajén inleds kvällen med mingel där det serveras dryck och tilltugg. Drygt 1000 personer minglar till ljudet av livemusiken från Hudiksvallsbandet Hermansson och Rask. Trollkarlen Douglas Nordenbelt går runt bland gästerna och underhåller med fantastisk magi.

Framåt klockan sju öppnas dörrarna in till middagen. Kvällens konferencier, som är ingen mindre än Mikael Tornving, hälsar alla gäster välkomna. Efter att gubbröran är avdukad, intas scenen av kvällens artister: Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis med Jessica Andersson som gästartist. Låten ”Don´t stop me now” avslutas och allas händer skjuter upp i luften.

Innan det är dags för Peter, Bruno och Jessicas finalshow avslutar Mikael Tornving med att hålla en lysande monolog: en humoristisk hyllning till alla som jobbar i tillverkande företag. Hyllningen uppskattas av den glada publiken som sedan jublande tar emot artisterna. Musiken börjar och ett publikhav bildas. Kvällen är en succé med trevlig samvaro och uppskattade artister.

Därefter äntrar Hermansson och Rask den lilla scenen ute i foajén och spelar upp till mer dans. Dansgolvet är välbesökt till efter midnatt. En mycket lyckad afton är till ända.

 

Summering

På fredag morgon fortsätter seminariet med minikurser. Många av deltagarna är trötta och glada; ett bra betyg efter den intensiva gårdagen.

Morgan avslutar med att knyta ihop seminariet med en resumé. Han pratar också om MONITOR G5 och förklarar att utvecklingen pågår fortfarande. Han visar tidsplanen för hur MONITOR G5 kommer att utvecklas, hur support för nuvarande generation planeras och hur en uppgradering går till för de som redan kör MONITOR.

Till sist berättar Morgan att deltagarna ska få en present – från Åke. Redan i vintras hade Åke beställt handmålade ölglas från Kosta Boda. Som motiv på glasen är Sjöbodarna i Hudiksvall. Konstnären Ulrica Hydman Vallien har målat motiven. Efter lunchen avslutas seminariet för detta år.

Tusentals nyheter. Välbesökta minikurser. Tillgänglig supportavdelning. En ny generation av MONITOR. En god middag med fantastiska artister och med klockren underhållning. Och dans till midnatt.

Så summeras Monitor Användarseminarium år 2016.

 

Åhörarmaterial, filmer och bilder

Här finns åhörarmaterial och bilder från seminariedagarna i Stockholm. 

(Sidan är lösenordsskyddad med samma lösenord som till supportsidorna.)

 

 

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna i version 8.2 av MONITOR!

MONITOR 8.2 lanseras som "officiell version" under december 2016.

Vi har även ett nyhetsbrev* till denna version som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrevet på denna sida genom att klicka här!

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som används för inloggning till våra sidor under Support). Har du inte tillgång till det lösenordet, kontakta oss på telefon 0650-766 03 eller via e-post till support@monitor.se.

Servicehantering

Servicehanteringen är helt omarbetad i denna version av MONITOR. Servicehantering är fortfarande en tilläggsfunktion. Menypunkten Servicehantering, i modulen Försäljning är borttagen, och serviceorder registreras nu i rutinen Registrera kundorder. Då en serviceartikel (tillverkad artikel upplagd med serviceinformation i rutinen Uppdatering service) hämtas upp på raden öppnas automatiskt fönstret Registrera service. På raden visas knappen under kolumnen Service då den innehåller en serviceartikel. Med knappen går det att hämta upp fönstret Registrera service, t.ex. för att göra ändringar av servicen. En tillverkningsorder måste skapas för att serviceteknikern ska kunna stämpla på eller avrapportera servicen. Nya operationer och nytt material kan läggas till på tillverkningsorder i avrapporteringsrutinerna eller i rutinen Tillägg / omplanering.

I den nya rutinen Sammanställning service sammanställs sedan de gjorda avrapporteringarna eller stämplingarna för att kontrollera att det blir rätt pris till kund och när man sparar skapas fakturaunderlag. Rutinen Registrera grunddata service är ersatt med rutinerna Uppdatering service och Uppdatering servicetekniker för att göra det enklare att administrera grunddata för servicehanteringen. Fördelar med den omarbetade servicehanteringen i MONITOR är:

 • Serviceorder och kundorder visas i samma listor och rutiner (Orderförteckning, Orderingång, Plocklistor).
 • Möjlighet att lägga upp flera service för olika serienummer per order.
 • Möjlighet att lägga t.ex. installation av artikel och själva artikeln på samma order.
 • Möjlighet att följa upp alla ingående moment i en service.
 • All funktionalitet vad beträffar tillverkningsorder (dokument, beredning, lageruttag, avrapportering, stämpling och uppföljning).


Fördelar med den omarbetade servicehanteringen i MONITOR Mobile är:

 • Möjlighet att delrapportera (endast avrapportera tid) på en service.
 • Möjlighet att göra avläsningar i produktregistret, t.ex. skriva in mätarställning eller antal cykler på ett serienummer.
 • Möjlighet att se sin arbetskö per service eller serviceoperation.
 • Möjlighet att länka sig från kundorder till avrapportering av service.


Körplansgraf

En ny rutin Körplansgraf, där det finns möjlighet att göra en grafisk planering av körplanerna, är tillagd. Det går alltså att lägga ut operationerna under dagen och lägga in önskat mellanrum mellan körningarna. Datat visas enligt huvudplanen och det går att låsa operationerna på ett specifikt klockslag. Operationer som inte är låsta ligger på en egen rad i grafen. Därifrån plockas de operationer som man vill låsa fast genom att dra upp dem på tidsaxeln. Det går inte att överbelägga genom att lägga två operationer samtidigt, utan det måste finnas ledig tid på tidsaxeln. Arbetsmängden visas i antal operationer eller antal timmar.

Ny flexibel hantering av serienummer

Serienummer kan nu skapas på ett flexibelt sätt med obegränsat antal serier.

Importlyft

I rutinen Artikelimport med typen Artiklar vald går det numera också att uppdatera grunddata för befintliga artiklar. I den nya typen Operationer kan beredningsoperationer importeras. Det gäller för nya artiklar och för befintliga som saknar operationer sedan tidigare.

Nu finns nya rutiner för att importera kunder och leverantörer från en tabseparerad textfil, samt uppdatera befintliga kunders- och leverantörers information.

Avtal – skapa fakturaunderlag från avtal

Att skapa fakturaunderlag från kundavtal och leverantörsavtal är ny funktionalitet i denna version av MONITOR. Observera att denna funktionalitet är tänkt att användas på avtal gällande omkostnadsfakturor såsom hyror, leasing, städning etc. som är återkommande med fasta intervall. Det går även att periodisera ett avtal.

Synkronisera samtliga nivåer i en tillverkningsorder

I rutinen Registrera tillverkningsorder går det nu att synkronisera samtliga nivåer i en tillverkningsorder.

Rapportera mätdata vid mottagningskontroll

Nu är det möjligt att rapportera mätdata vid mottagningskontroll. Detta aktiveras med systeminställningen "Använd mätpunkter i mottagningskontroll". I den nya rutinen Mätpunkter – Inköp går det att registrera mallar för mätdata som sedan kan användas i rutinen Uppdatering artiklar - Inköp. Vid mottagningskontroll av en artikel med angivna mätpunkter går det sedan att rapportera mätdata i rutinen Rapportera mottagningskontroll.

Nytt betalningsformat – ISO20022

ISO 20022 är en ny standard för att skicka betalningar som bygger på filformatet pain.001.001.03. I MONITOR finns betalsättet ISO som stödjer detta filformat.

I MONITOR finns stöd för följande banker:

 • SE Banken
 • Nordea
 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • Danske Bank

OBS! Innan ni börjar använda det nya formatet måste ni stämma av detta med er bank!

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Nu lagras annoteringar, stämplar osv. på leverantörsfakturor i ett eget databasfält. Detta innebär att originalbilden av fakturan finns sparad precis som den såg ut när den importerads i EFH. EFH är en tilläggsfunktion till MONITOR.

Separata attestflöden för omkostnads- och orderfaktura avseende beloppsgräns och chefsattestant är införd. Detta innebär att det är möjligt att hantera dessa flöden olika beroende på fakturatyp.

Förbättrad aktivitetshantering i projektredovisning

Aktivitetshanteringen i projekt har utökats med huvudaktiviteter. En huvudaktivitet är en aktivitet som sammanställer de tillhörande underaktiviteterna. Huvudaktiviteter ger en bättre struktur och översikt över aktiviteterna och de olika faserna i ett projekt då det finns möjlighet att expandera och minimera de tillhörande underaktiviteterna.

Metod för e-post

Nu finns en ny metod för att skicka e-post Via Outlook. Med detta alternativ går det att skicka e-post direkt från användarens Outlook. Användarens signatur kan användas i e-postmeddelandet och e-postmetoden låser vare sig MONITOR eller Outlook när e-postmeddelandet är öppet.

Prestandahöjande åtgärder

Ett stort arbete har genomförts för att göra MONITOR ännu snabbare.

Vi släpper nu version 8.1.13 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen för 8.1.13 för att se vad som är ändrat i denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.

Läs även om nyheterna i MONITOR 8.1