Sunds Fibertech bildades år 2015 då tyska Dieffenbacher sålde sin verksamhet i Sverige till dåvarande VD Kenth Eklund. Idag ägs företaget av Kenth och Lars Eklund. Sunds Fibertech har sedan bildandet haft en mycket snabb utveckling och idag har företaget 18 anställda. Det långsiktiga målet är att bli en ledande leverantör i branschen och öka kapaciteten för hela verksamheten. Från och med 1 februari kör Sunds Fibertech MONITOR G5 skarpt.

Sunds Fibertech säljer både egenutvecklad teknik och utrustning till företag som gör MDF-skivor. Efterfrågan på MDF-skivor ökar stadigt, inte minst i tillväxtländer som t.ex. Kina.
– Vår verksamhet kräver ett affärssystem som har stöd för projekthantering. Med MONITOR G5 kan vi få finansiell uppföljning på alla våra projekt och samtidigt ha bra koll på ritningar från tidigare generationer av maskiner, säger Lars Eklund, VD på Sunds Fibertech Group.

På kontoret i Timrå arbetar konstruktörer, säljare och ordermottagare. När utrustningen ska monteras hos kunden är alltid en projektledare på plats – oavsett var i världen monteringen sker. Maskiner och reservdelar passerar aldrig Timrå utan skickas direkt från de tillverkare som finns närmast kunden.
– För att företaget ska kunna möta den ökade efterfrågan behöver vi minimera slöseriet av resurser i vissa processer och vara mer effektiv. Vi ska öka kapaciteten och då gäller det att hitta rätt verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt, säger Lars.

En startklar lösning för verksamheten

– Anledningen till att vi valde MONITOR G5 var för att Monitor erbjöd en färdig lösning som passade vår verksamhet. Andra system krävde för lång process – alltifrån förstudie till att sedan göra flera val. Vi kände oss bekväma med Monitors standardprocess och säljaren från Monitor presenterade systemet på ett sätt som gjorde att vi förstod, säger Lars.

 

Redan första året omsatte Sunds Fibertech 27 miljoner kronor. I år väntas försäljningen landa på 55 miljoner. På längre sikt är målet att nå flera hundra miljoner i omsättning och att fortsätta växa med eget kapital.
– Vi behöver säkerställa vår kostnadsmässiga konkurrensförmåga. MONITOR kommer att förenkla vår order- och vår offerthantering, inte minst för reservdelar och projektverksamheten, säger Lars.

Snabb implementering av MONITOR G5

Emma Eklund, controller på Sunds Fibertech, är en av de som har varit mest involverad i det pågående och intensiva förändringsarbetet med att implementera affärssystemet.
– Vi ville komma igång med systemet snabbt och en effektiv implementering var den främsta anledningen till att vi valde MONITOR. Enkelheten i att själva kunna redigera layouten på blanketter har gjort att vi har ändrat i stort sätt allihopa och det fungerar smidigt. Det gjorde att vi kunde köra igång med MONITOR G5 direkt, säger Emma.

Från och med 1 februari kör Sunds Fibertech MONITOR G5 skarpt på egen hand.
– Det rullar på. Det är ett nytt arbetssätt för oss men vi får snabb support vid behov, avslutar Emma.

Lars Eklund
VD
Sunds Fibertech Group

Monitor förstärker organisationen och satsar ytterligare på den finska marknaden. Det gör vi genom att anställa en ny VD i Finland, Toni Jääskeläinen (t.v. i bilden). Toni har en lång och gedigen erfarenhet från tillverkande företag. Det gör honom till helt rätt person för att förstå våra kunders behov och utmaningar inför framtiden.

– Att vi anställer en lokal VD säkerställer att vi fortsätter med en marknadsmässig organisation samt att vår organisatoriska förmåga förbättras och kan ta nya höjder, säger Jonas Persson, Business Development Manager Monitor Group.

Monitor är en stolt partner till Sweden-Southeast Asia Business Summit 2018 i Kuala Lumpur, arrangerat av Business Sweden och den svenska ambassaden. Under två dagar samlades representanter från några av Sveriges mest framgångsrika företag i Sydostasien såsom ABB, SAAB, Ericson, Atlas Copco, Volvo Cars, Monitor etc.

Monitor fick möjligheten att prata om visionen att hjälpa SMEs (små och medelstora företag) att ta första steget in i en mer digitaliserad produktion. I Sydostasien hanterar många SMEs forfarande stora delar av produktionsplanering manuell. Med den takt som utvecklingen går framåt har man nu börjat inse att företagen måste hitta nya arbetssätt för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. I Sydostasien är ”Industry 4.0” något som diskuteras flitigt och för Monitor är ett affärssystem ett av de första stegen för att kunna ta sig an ”Industry 4.0”.

Business Sweden, som är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden, ger Monitor likväl som andra svenska företag ett opartiskt stöd för att öppna upp globala marknader. Samarbetet med Business Sweden hjälper Monitor att nå sin fulla potential i Sydostasien, i synnerhet Malaysia, som är Monitors snabbast växande marknad.

Ett stort tack till Business Sweden och den svenska ambassaden för ett bra genomfört evenemang!

Läs mer om Business Sweden här

Läs mer om Sweden-Southeast Asia Business Summit 2018 här

 

 

Nya routingkoder för DSV. Routingkoderna började gälla 2018-02-01. Dessa kommer även finnas inkluderade i Version 08.02.08 patch 136 och version 09.00.06 patch 095. Även senare versioner kommer innehålla de nya routingkoderna.I tidigare versioner kan man som alternativ lägga in koderna manuellt via filen DSV_Routing.csv som kan laddas ned under Instruktioner och filer. På den sidan är det även beskrivet hur koderna ska läggas in i MONITOR.

Vi släpper nu version 9.0.8 av MONITOR!

Titta gärna i ändringsloggen för 9.0.8 för att se vad som är ändrat i denna version. Ändringsloggen hittar du på sidan Support -> MONITOR Ändringslogg, där kan du även hitta ändringsloggar för tidigare versioner.