Databasåtkomst 1 & 2

Kursbeskrivning

I MONITOR finns det ett rikt utbud av rapporter och det finns stora möjligheter att få ut information ur systemet. Detta är kursen för dig som vill skapa egna skräddarsydda rapporter. Kursen är uppdelad på två dagar. Du kan själv välja om du går båda delarna samtidigt eller om du väljer att gå dem vid olika tillfällen. Del två är en fortsättningskurs på del ett.

Databasåtkomst 1

SQL (Structured Query Language) är ett generellt kommandospråk som används vid kommunikation med relationsdatabaser. Du som arbetar med system där all data lagras i en relationsdatabas kan ha nytta av att ha goda kunskaper inom SQL, detta för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån den information som finns i databasen. Kursen vänder sig därför till dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas.

Kursinnehåll

  • Databasstruktur
  • Tabeller, rader och kolumner
  • Relationer
  • Nycklar
  • Regler
  • Index
  • Skapa ODBC-datakällor
  • Microsoft Query för att importera data till Excel

Databasåtkomst 2- Rapporthantering med Crystal Reports

Skapa dina egna rapporter precis som du själv vill ha dem. Crystal Reports är en rapportgenerator med en mängd olika möjligheter. Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om Crystal Reports och hur det fungerar ihop med MONITOR. En kurs för dig som vill skapa egna skräddarsydda rapporter.

Kursinnehåll

  • Design av egna blanketter med Crystal Report
  • Skapa egna rapporter i E-modulen i MONITOR

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till systemansvariga eller motsvarande på företaget.

Förkunskaper

Goda kunskaper i Windows krävs. Grundläggande kunskaper om databaser är en fördel men inget krav.

Övrigt

Obs! För att senare kunna göra egna rapporter måste ni köpa till Crystal Report designverktyg och E-modulen i MONITOR.