Lösenordsskyddad: Mallar och mallinstruktioner

Mallar och mallinstruktioner

När ni vill lämnar in en förfrågan på en anpassning så behöver vi veta vad det är för anpassning ni önskar. Här hittar ni mallar för detta och instruktioner för hur det är tänkt att dessa mallar ska fyllas i.

Anpassningsbara blanketter

Här hittar ni en förteckning över vilka blanketter i MONITOR som går att anpassa. Vänligen notera att flera rutiner resulterar i mer än en blankett. Alla unika blanketter som ska anpassas måste anges vid förfrågan.

Vissa blanketter kan skrivas ut från mer än en rutin, detta behöver dock inte anges vid specificering (även om det kan vara bra för att undvika missförstånd). Förteckningen tar inte upp alla rutiner där blanketten kan skrivas ut.

Installationsinstruktioner

Här hittar ni instruktioner för hur anpassningar ska installeras hos er när de levereras. Behövs ytterligare/speciella instruktioner erhålls dessa av programmeraren i samband med leverans.

Mallar: Mallinstruktioner:
SPECIFIKATION_E-modul.doc INSTRUKTION_Specifikation_E-modul.pdf
   
   
   

 

Anpassningsbara blanketter: Installationsinstruktioner:
Extern_Information_2.0.pdf Installation_E-modul.pdf
  Installation_Blankett.pdf
   
   

Kontaktinformation

När ni har sammanställt er förfrågan skickar ni in den via e-post till oss på anpassningsavdelningen.

E-post:

Om ni fått ett supportärendenummer från oss angående den önskade funktionaliteten, vänligen ange detta i ämnesraden.

Det går även att nå anpassningsavdelningen via Monitor Support på tel. 0650-76603.