Företagets historia

ake.persson-218x300.png

 Åke Persson, grundare av Monitor, 1942 † 2016

Åke Persson föddes i ett jordbrukarhem i byn Ytterhavra i nordvästra Hälsingland. Under sina unga år hjälpte han till med jordbruket på gården. På vintrarna högg han även i skogen och körde häst. Åke hade tidigt idéer om att rationalisera och göra saker på smartare och mer effektiva sätt än de invanda traditionella visen. Men det var inte alltid han fick medhåll för sina idéer.

Åkes inre drivkraft tog honom tidigt från gården i Ytterhavra och ut i ”världen”. Som tonåring tog han sig till Forsbacka i Gästrikland och fick jobb i smedjan på järnverket. Det var ett tungt och smutsigt arbete. Efter en kortare period på bruket i Forsbacka fortsatte Åke vidare till Sandvikens Järnverk. Senare läste Åke till ingenjör och arbetade därefter under några år som produktionstekniker och tidsstudieman på industrierna i och runt Hudiksvall.

1974 startade Åke företaget Verkstadsteknik Persson & Co och började på konsultbasis att arbeta med rationaliseringar på industrierna. Under årens lopp byggde Åke upp en stor erfarenhet om tidsstudier och samlade på sig mycket bearbetningsdata.

Då Luxor lanserade mikrodatorn ”ABC-80″ i slutet på 70-talet, fick Åke en idé. Varför inte göra ett datorprogram för såna datorer och mata in all den bearbetningsdata som han hade i sina kalkylark? Åke förstod att de här nya mikrodatorerna snart skulle bli vanliga på företag och då skulle han kunna han sälja sitt dataprogram till företagen, för att underlätta för dem att beräkna sina tillverkningskostnader.

Åke kontaktade en programmerare som han kände. Åke beskrev idén han hade om ett dataprogram för beräkning av bearbetningstider. Sedermera skrev denna programmerare ett dataprogram, efter instruktioner han fick av Åke. Detta gjorde programmeraren helt på sin fritid, eftersom han redan hade ett arbete på dataavdelningen på Iggesunds Bruk.

Åkes bror Morgan hade vid den här tiden läst klart till ingenjör och började också arbeta i företaget. Åke och Morgan började resa runt på mässor och demonstrera dataprogrammet på en Luxor ABC-80-dator. Sedan anställde Åke ytterligare personer och dataprogrammet växte till att bli ett MPS-system som fick namnet MONITOR.

VTP_Tekn_Mass_1983-300x212.jpg
Morgan och Åke på Tekniska Mässan 1983.

Under årens lopp har MPS-systemet vidareutvecklats till MONITOR Affärssystem, som idag är ett komplett affärssystem för tillverkande företag.

1982 började företaget att leverera MONITOR MPS-system, antalet anställda var då sex personer. 1993 bytte företaget namn till Monitor Industriutveckling AB. 1996 flyttade man in i nya och större lokaler.

Hösten 2012 gjorde företaget ytterligare ett avstamp mot framtiden och bytte namn till Monitor ERP System AB. Det nya namnet passar den ökande internationella satsningen bättre.

Våren 2016 gick Åke Persson bort efter en kort tids sjukdom. Han somnade stillsamt in i närvaro av sina närmaste. Åke blev 73 år.
Monitors ägarskap övertogs av Åkes son Jörgen Persson. Jörgens vilja är att företagets ledning och medarbetare med full kraft fortsätter att utveckla företaget. Företaget är inte detsamma utan Åke men ”Monitorandan”, andan som Åke skapat, lever kvar lika starkt och fortsätter att driva företaget framåt.

Fotnot:
Det dataprogram för beräkning av bearbetningstider, som ursprungligen skapades, finns fortfarande kvar som rutinen ”Tidkalkyl” i MONITOR Affärssystem.