Företaget idag

Ett internationellt företag med representation i 10 länder

MONITOR är Sveriges främsta affärssystem för tillverkande företag.

MONITOR är ett komplett system, optimerat för tillverkande företag. Med 40 års erfarenhet är vi den marknads­ledande leverantören av affärssystem i Sverige. MONITOR utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnads­effektivt.

Verksamheten omfattar även utbildning, konsultverksamhet och support inom affärssystemet MONITOR. En kvalificerad support och utbildning för våra kunder är viktiga delar i vårt kundorienterade arbetssätt. Företaget har idag ca 200 anställda, varav merparten är stationerade på huvud­kontoret i Hudiksvall. Där sker även all utveckling av programvaran.

I Sverige sker all utbildning och försäljning i egen regi. Utanför Sverige har vi egna bolag och partners som sköter försäljning och utbildning. Idag finns vi representerade i Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Brasilien, Malaysia och Kina. MONITOR finns idag installerat hos över 3800 företag. Flertalet av dessa installationer finns i Sverige men allt fler av våra kunder finns i andra länder. Affärssystemet MONITOR är i dagsläget översatt till 14 språk.

Monitor Företagsbroschyr