MONITOR Affärssystem

MONITOR Affärssystem är det kompletta affärssystemet som består av olika moduler som täcker alla de aktiviteter som förekommer i tillverkande företag. MONITOR ger dig kontroll över hela verksamheten. MONITOR finns på flera olika språk (svenska, engelska, tyska, ryska, kinesiska, finska, norska, danska, polska, franska, spanska, portugisiska och litauiska) och är anpassat för flera marknaders lokala krav.

Här kan du läsa Monitor Företagsbroschyr

Nedan ser du en kortare beskrivning av
MONITOR Affärssystems sex moduler.

Tillverkning

Tillverkningsmodulen

Tillverkningsmodulen innehåller allt för att styra, planera och följa upp din produktion.

 • Beredningar med styck- och operationslistor
 • Förkalkyler och efterkalkyler
 • Tillverkningsorder – registrera, skriv ut orderdokument, omplanera
 • Beläggningsplanering i listor och i grafer
 • Plocklistor för plockning av material
 • Avrapportera operationer och material
 • Hantering av operationslego – order, avsändning, inleverans, planering

Inköp

Inköpsmodulen

Inköpsmodulen innehåller stöd för hela inköpsprocessen, från förfrågan till leverantörsreskontra.

 • Leverantörsregister med inköpsstöd (SRM)
 • Förfrågan till leverantörer – registrera, skicka, bevaka
 • Inköpsorder – registrera, skicka, bekräfta, bevaka
 • Inleveranser, utskrift av pallflaggor, mottagningskontroll
 • Registrera leverantörsfakturor, koppla mot inköpsorder
 • Leverantörsreskontra med fakturabetalningar, filöverföring
 • Uppföljning i form av t.ex. inköpsstatistik, leverantörsvärdering och orderstock

Försäljning

Försäljningsmodulen

I Försäljningsmodulen finns all funktionalitet som har med kunder och försäljning att göra, från offert till kundreskontra.

 • Kundregister med säljstödsfunktionalitet (CRM)
 • Offerter – registrera, skicka, bevaka och omvandla till order
 • Kundorder – registrera, leveranstidskontrollera, bekräfta, bevaka
 • Utleveransprocess med plocklistor och transporthantering
 • Fakturering till kund, proforma och faktureringsplaner
 • Kundreskontra med stöd för inbetalningar, betalningspåminnelser, räntefakturor m.m.
 • Uppföljning i form av t.ex. försäljningsstatistik, leveranssäkerhet, orderingång, likviditetsprognos

Lager

Lagermodulen

Lagermodulen innehåller funktionalitet för lagerstyrning, materialstyrning och inventering.

 • Artikelregister – artikelupplägg och artikellistor
 • Behovsplanering – materialstyrning via t.ex. behovsberäkning och nettobehovskörning
 • Inventeringsrutiner för enskilda eller större inventeringar (även löpande inventering)
 • Lagerplatsregister med funktionalitet för lagerplatsstyrning
 • Lagervärdelista, PIA-lista
 • Produktregister, serienummer, spårbarhet
 • Kvalitet – avvikelsehantering från kund till leverantör eller internt

Verkstad

Verkstadsinformationsmodulen

Verkstadsinformation är modulen som är närmast verkstaden. I centrum finns Stämplingsterminalen där anställda tidsstämplar både närvaro och arbetsrapportering.

 • Anställningsregister med inställningar för närvaro och arbete
 • Detaljplanering med körplaner för planering i närtid
 • Stämplingsterminal där anställda stämplar närvaro och arbete
 • Attestering och korrigering av stämplingar
 • Arbetsscheman och kalendrar
 • Löneunderlag
 • Uppföljning i form av t.ex. produktivitet, närvaro och frånvaro, indirekt tid

Redovisning

Redovisningsmodulen

Redovisningsmodulen behandlar företagets löpande bokföring och uppföljning.

 • Kontoplaner med kostnadsställen och kostnadsbärare
 • Periodiseringar och automatkonteringar
 • Verifikationsregistrering, integration mot kundreskontra och leverantörsreskontra
 • Momsrapporter
 • Rapportgenerator med standardrapporter för balans- och resultaträkning, samt möjlighet att bygga egna rapporter
 • Budget och prognos
 • Projektredovisning med integration mot övriga moduler

Se film om MONITOR Affärssystem undefined

 

Utöver dessa moduler finns även följande moduler i MONITOR:

Systemvård

Den här modulen används för att administrera och underhålla MONITOR.

Egna rapporter*

Här tar du fram skräddarsydda rapporter och listor. Läs mer om Egna rapporter under Tillägg.

Nyheter i MONITOR 9.0
Systemrekommendationer
Tillägg
Integration
MONITOR Hosting (NetRed)

* Tilläggsfunktion