Införande av MONITOR Affärssystem

Våra projektledare och utbildare följer en modell som vi har tagit fram för införande av MONITOR. Givetvis anpassas modellen efter varje företags unika förutsättningar och vi finns med er hela vägen.


- Implementationen av MONITOR gick smidigt hos oss, anledningen är att vi alltid haft ett ”systemtänk” här på SafeLine. Vi hade avsatt tid för detta projekt och vi hade den rätta kompetensen hos oss själva och tillsammans med Monitors duktiga konsulter utgick vi ifrån deras projekthandbok som fanns som stöd för ett bra införande. Detta sammantaget låg till grund för en lyckad implementation av affärssystemet. Det tog tre månader från projektstartten till det att vi var igång.

Mattias Rosenström
Avdelnings- och systemansvarig, SafeLine Sweden AB.